מודל האבחון באקורד מבוסס על התיאוריה של מערכות דינמיות*. 

בדיקה זו שונה מאבחון הנערך בתחנות להתפתחות הילד. המטרה העיקרית שלה היא לבצע הערכה התפתחותית מקיפה כדי לאפיין את הפרופיל התפקודי של הילד במכלול תחומים הקשורים להופעת דיבור. 

נבדקים תיפקודי הילד בתחומים הבאים: 
קשר, תקשורת, חשיבה, הבנת-שפה, רגישות סנסורית ותכנון תנועה, הפקת דיבור והגייה.
ההערכה נעשית ב גישה התפתחותית-טבעית (NDI) תוך כדי משחק אינטראקטיבי בין הילד לקלינאית התקשורת. שני ההורים נוכחים בחדר הבדיקה ונבחנת גם האינטראקציה בין הילד לבין האם והאב.

האבחון מאפשר לקבוע את הפרופיל התפקודי של הילד. מתוך פרופיל זה נקבעות המטרות לטיפול. תוצאות האבחון משמשות לקבוע האם הילד סובל מלקות על הרצף האוטיסטי, מלקות שפה ספציפית, מפיגור שכלי או מבעיה בתכנון תנועה המכונה דיספרקסיה. גם דרגת החומרה של הפגיעה ניתנת למדידה על פי הפרופיל התיפקודי. 

האבחון המפורט מאפשר לבנות לכל ילד תכנית התערבות אישית המתואמת לרמתו. במהלך ההערכה מתקיימת היכרות ראשונית עם הילד ועם הוריו ונעשית בחירה של קלינאית תקשורת המתאימה ביותר לטיפול בילד. 
תכנית זו משמשת גם למעקב אחר התקדמות הילד במהלך תקופת הטיפול. במקרים מסויימים כשהפנייה נעשית לשם קבלת חוות דעת שניה המודל משמש לשם דווח להורים על הממצאים של פרופ' דרומי לגבי אבחון שניתן קודם לכן. גם המעקב אחר התקדמות הילד לאורך תקופת ההתערבות נעשה בהשוואה לתוצאות האבחון המקיף בכניסה לטיפול.

* דרומי, א. שטיימן, מ.  מודל התפתחותי להערכת תקשורת, שפה ודיבור.
  אצל ארם, ד. וקורת, ע. (עורכות).
  קובץ מאמרים על שפה ואוריינות לכבוד פרופ' איריס לוין. הוצאת מגנס
אבחון תקשורת ושפה באקורד כולל שלושה שלבים:
 
א.  פגישה לתצפית על הילד בנוכחות שני הוריו (התצפית נמשכת כשעתיים)
 
ב.  בדיקה קפדנית של כל מסמכי הרקע, התוצאות של אבחונים וסיכומי טיפולים קודמים. עיון בשאלוני רקע להורים ולגננת אשר נשלחו להורים מראש והוחזרו במועד הפגישה הראשונה.
 
ג.  ראיון עם ההורים הכולל מתן חוות דעת לגבי חומרת הבעיה של הילד, ניתנות המלצות לגבי הצורך בטיפול של קלינאית תקשורת ומטפלים נוספים (ריפוי בעיסוק, הידרותרפיה, טיפול בתנועה, טיפול במוסיקה, פסיכותרפיה וכו').

אבחון מוקדם באקורד