קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - הצגה גרפית של מודל ההערכה