הערכה טיפולית מפורטת- הפגישה הראשונה באקורד נערכת תמיד עם פרופ' דרומי. פגישה זו מוקדשת לביצוע הערכה קלינית מפורטת של הילד וכן להיכרות עם הוריו. ההערכה נעשית באוירה נעימה בעיקר באמצעות תצפית על הילד במשחק יחידני, זוגי עם האם והאב, ומשחק זוגי עם הבודקת. בעקבות מפגש זה פרופ' דרומי קוראת חומרים ומסמכים על הילד וכן מסכמת את הפרופיל התפקודי שלו. הערכה משמשת גם לבחירת קלינאית התקשורת המתאימה ביותר עבור הילד וההורים.

חוות דעת שניה- התייעצות מומחה: פרופ' דרומי מקבלת באקורד ילדים מכל חלקי הארץ וכן ילדים מחו"ל אשר מגיעים לבדיקה מפורטת חד פעמית, לשם קבלת חוות דעת נוספת והמלצות לגבי טיפולים להם זקוק הילד.  בדיקה זו דומה במהותה להערכה הטיפולית שתוארה לעיל.

תכנון תכנית הטיפול- נעשית על ידי פרופ' דרומי וקלינאית התקשורת אליה מיועד הילד. התכנית כוללת הן את מטרות ההתערבות והן חשיבה על איסטרטגיות מתאימות לילד. תכנית הטיפול משמשת למעקב אחר התקדמות הילד. היא משתנה בהתאם לקצב ההתפתחות של הילד ותגובתו לטיפול. ההורים מקבלים דווח על התכנית באופן שוטף.

טיפולים יחידניים של קלינאית תקשורת- אלו מפגשים של חצי שעה או שלוש רבעי השעה בין הקלינאית לילד בנוכחות אחד ההורים. הטיפולים מתבצעים על פי עקרונות מודל -  NDI. תדירות הטיפולים היחידניים היא בדרך כלל פעמיים בשבוע. עם התקדמות הטיפול לעיתים קרובות מומלץ על הפחתת התדירות לפעם בשבוע בלבד.

מפגשי הדרכה להורים- שיתוף ההורים מתבצע כל הזמן בתוקף השתתפותם בכל מפגשי הטיפול. יחד עם זאת, חשוב לנהל פגישה תקופתית אחת לשלושה חודשים כדי לדון במצב הילד, לקבל משוב מההורים, לעדכן  לגבי  מטרות חדשות להתערבות, לדון בסוגיות שמחוץ לחדר הטיפול: למשל, התנהגות הילד בבית, ההתאמה למסגרת החינוכית, תכניות שונות של ההורים לגבי העתיד וכו'. בפגישות ההדרכה להורים משתתפת הקלינאית וכן פרופ' דרומי.

תצפיות בגנים והדרכה לגננות- מודל הטיפול באקורד מבוסס על הפעלת התכנית בסביבה הטבעית של הילד. מכאן הצורך לדעת מה קורה בבית ובגן. תצפיות תקופתיות על הילד בגן חיוניות לשם הכרת קשיי הילד בסביבה החברתית עם ילדים, וגם לשם בחינת ההתגייסות של צוות הגן לשם תמיכה בילד. ביקור של תצפיתנית מומחית בגן מקדם מאד את העבודה עם הילד ובעיקר מוסיף להכללה של ההישגים לסביבה הטבעית להתפתחות. בכל ביקור כזה נערכת גם שיחת היכרות והדרכה לגננת ולצוות הגן.

מפגשי הדרכה לצוותים חינוכיים/טיפוליים- הרבה מהילדים המטופלים באקורד משולבים במערכת החינוך הרגילה. לעיתים קרובות בלווית משלבת צמודה (סייעת חינוכית). תפקידי המשלבת מגוונים ומאד חשובים להצלחת השילוב והמשך התרגול במסגרת הגנית. המשלבת מהווה חוליה הכרחית וחשובה ויש לה תפקיד מרכזי של תמיכה בהתפתחות הילד. שמירה על קשר רציף עם הקלינאית מאפשרת העברת הטיפול לסביבת הגן באמצעות פעולות של המשלבת. באקורד מתקיימים מפגשי הדרכה למשלבות. במפגשים אלו מוסברת תכנית ההתערבות, מודגשות מטרות הטיפול וניתנות דוגמאות וכלים ליישום התכנית בגן. לעיתים קרובות משתתף בהדרכות כל צוות הגן (הגננת והסייעות) המוצא עניין במתן פיגומים לילד המשולב.

סיוע באיתור ובגיוס  משלבות- לעיתים הורים מבקשים סיוע של פרופ' דרומי באיתור משלבות או בבחירתן. במקרים אלו נערכים באקורד ראיונות למועמדות כסיוע מקצועי להורים.

הנחיית משלבים- ילדים המקבלים טיפולי קלינאית תקשורת באקורד ומלווים במסגרת החינוכית ע"י משלבים זקוקים לליווי מקצועי של תהליך השילוב בחינוך הרגיל. באקורד מועסקות מנחות שילוב אשר מלוות את המשלבים, מפתחות תכניות אישיות עבור הילד המשולב, עוקבות אחר דיווח שוטף של המשלבים, מקיימות מפגשים תקופתיים עם ההורים ועם הצוותים של מערכת החינוך העירונית.

מפגשי צוות למטפלים נוספים- יש ילדים המקבלים במקביל לטיפול של קלינאית התקשורת מגוון טיפולים נוספים: למשל, ריפוי בעיסוק, הידרותרפיה, טיפול באמנות או במוסיקה, טיפולי תנועה. במקרים אלו חשוב לקיים לפחות פעמיים בשנה ישיבת צוות בנוכחות ההורים. ישיבות כאלה מתקיימות באקורד על פי הצורך.

סוגי השירותים