קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - עקרונות הטיפול בגישה התפתחותית-טבעית (1)
1. בניית רפרטואר פעילויות משותפות עם הילד  
המטפל מצטרף לפעילויות האהובות על הילד כדי לעודד שיתוף בפעילות ((JOINT ACTION, לייסד, לשמר ולהענות לקשב משותף (JOINT ATTENTION), ולהשתתף בפעילויות הדדיות המערבות חוויה רגשית חיובית משותפת ((JOINT ENGAGEMENT.
תהליך הבנייה של הפעילויות המשותפות הנו לעיתים תהליך ארוך שנמשך לאורך כל תקופת הטיפול.
    
2. בחירת המטרות לטיפול נעשית באופן יחידני לכל ילד
ילדים עם איחור בהתפתחות שפה ודיבור וילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי מראים חוסרים בהתפתחות המוקדמת. תקשורת. כאשר מטרות ההתערבות מתואמות לרמת הילד ומבוססות על הסדר התקין של רכישת כללי השפה, היעילות של הטיפול עולה. ידע על שפה, כיצד היא בנויה ואיך היא נלמדת על ידי ילדים רגילים חיוני לשם תכנון ובחירה של מטרות הטיפול באופן יחידני ומותאם לכל ילד.
 
3. חשיפה מכוונת וממוקדת להתנהגויות שהינן מעט מעל סף הביצוע של הילד
החשיפה למרכיבי התקשורת השפה והדיבור אותן הילד צריך ללמוד מתבצעת באופן מכוון וממוקד כאשר הילד קשוב לקלינאי התקשורת בתנאים אידיאליים לתירגול. בניגוד לחשיפה בחיי היומיום המתאפיינת בגירויים רבים ומשתנים המוצגים בקצב מהיר, הרי שהחשיפה במהלך הטיפול נעשית באופן ממוקד המכוון למטרות טיפוליות מסוימות ומותאם לקשב של הילד ולקצב ההתקדמות שלו. בהתאם לעקרון זה הילד נחשף בטיפול באופן הדרגתי למטרות ברמת מורכבות עולה. על מנת לסייע לילד בתהליך הלמידה יש לדרג את המטרות ולחשוף את הילד להתנהגויות שהן מעט מעל סף הביצוע שלו. זאת על מנת לאפשר לילד להתפתח ולרכוש מיומנויות חדשות אך לא להציג בפניו דרישות שהן מעבר ליכולתו.
 
4. הרחבת הפעילות המשותפת עם הילד
תהליך הבנייה של הפעילויות המשותפות עם הילד הנו לעיתים תהליך ארוך שדורש מקלינאית התקשורת ידע רב ויכולת יצירתית. במהלך כל תקופת הטיפול יש להמשיך ולהרחיב את הפעילויות המשותפות עם הילד, להוסיף להן מרכיבים, לגוון אותן ולהעמיק כל אחת מהן. זאת על מנת לאפשר לילד חשיפה למגוון רחב של תכנים ומבנים שפתיים.
 
המשך עקרונות הטיפול בגישה התפתחותית-טבעית

עקרונות הטיפול בגישה התפתחותית-טבעית (1)