קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - עקרונות הטיפול בגישה התפתחותית-טבעית (2)
5. גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות, אך היצמדות למטרות של ההתערבות
הצורך להתאים את אופי הפעילות לרצונותיו ולרגשותיו של הילד דורשת מקלינאית התקשורת לגלות גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות. זאת, מבלי לוותר על מטרות ההתערבות המשתנות על פי קצב התקדמותו של הילד. על פי עיקרון טיפולי זה לא ניתן לתכנן מראש באופן מדויק את כל הפעילויות שתתרחשנה בטיפול מסוים. על קלינאית התקשורת להיות בעלת ידע רב, עליה לגלות גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות בטיפול, בהתאמה למטרות המתוכננות של ההתערבות בתחומי התקשורת, השפה והדיבור. ככל שהפעילות בחדר תהיה זורמת יותר ומושפעת מיוזמות של הילד, כך יהיה קל יותר להעביר את היכולות שנבנו במהלך הטיפול לסביבה הביתית ולחיי היומיום.
 
6. פיתוח יכולת חדשה תעשה בתוך פעילות שכבר מוכרת לילד.
בנייה הדרגתית של המטרות בתוכנית משפיעה על הצלחת התוכנית. הצגת פעילויות מורכבות מדי עבור הילד לא תאפשר לו לנצל את החשיפה להתפתחות ועלולה לעורר תחושת תסכול והתנגדות. הניסיון הקליני בעבודה עם ילדים צעירים מלמדת שבמקרים רבים כל שינוי באופי הפעילות מהווה אתגר משמעותי לילד. כאשר קלינאית תקשורת מרחיבה את הפעילות ומציגה מיומנות חדשה, חשוב מאד שמרכיביה האחרים של פעילות זו יהיו מוכרים לילד.
בבחירת פעילויות ומטרות חדשות להתערבות מושם דגש על בנייה הדרגתית של יכולות תקשורתיות ושפתיות על פי השלבים המוכרים ממהלך ההתפתחות התקינה.
 
7. איתור התנהגויות מאתגרות של הילד והחלפה הדרגתית בהתנהגויות אחרות
ילדים עם לקויות בתקשורת ואיחור בהתפתחות שפה מסגלים לעצמם לעיתים התנהגויות שאינן מקדמות התפתחות תקינה. התנהגויות אלה מכונות התנהגויות מאתגרות והן לרב התנהגויות תבניתיות וחזרתיות בהן הילד עוסק לבדו והן לא משלבות תקשורת עם המבוגרים.
(למשל, הסעת מכוניות הלוך ושוב, זריקת חפצים ללא מטרה, נידנוד חוטים מצד לצד, סיבוב מכסי סירים). הטיפול על-פי הגישה ההתפתחותית-טבעית מייחס חשיבות לתחומי העניין של הילד ומנסה לנצל אותם במהלך הטיפול. לעיתים ניתן להרחיב התנהגויות חזרתיות אלה מבחינה שפתית ותקשורתית. אך לעיתים נראה שהילד מקובע בתבנית כלשהי, והוא איננו מסכים להצעות לשנות אותה. במקרים אלה כדאי לבנות עם הילד פעילויות חדשות ומעניינות עבורו מתוך ההתנהגות התבניתית ולעזור לו לזנוח באופן הדרגתי את הפעילויות התבניתיות והמקובעות שאינן מתפתחות לאורך זמן.
 
8. שיתוף ההורים וכל אנשי הצוות במערך הטיפולי

עקרונות הטיפול בגישה התפתחותית-טבעית (2)