קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - עקרונות הטיפול בגישת NDI