קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - שילוב בחינוך רגיל
בשנים האחרונות גוברת המגמה לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים, ביניהם ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, במסגרות חינוך רגילות (גן וביה"ס). הילדים משתלבים בסביבתם הטבעית, עם בני גילם ובקרבת מקום מגוריהם.
מטרות רבות עומדות בבסיס רעיון השילוב, אולם העיקרית ביניהן היא הגברה והעצמה של ההתנסויות החברתיות ושל תהליכי החיברות של הילדים המשולבים והמשלבים כאחד.
מחקרים בעולם מוכיחים שילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות רגילות חשופים למודלים חברתיים- התנהגותיים נורמטיביים ובכך תורמים לשיפור המיומנויות החברתיות שלהם.
השילוב במסגרת רגילה מחייב תמיכה וליווי מקצועי ועקבי בילד המשולב, במשפחתו ובצוות החינוכי והמקצועי המלווה את הילד במסגרת החינוכית. שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים מחייב הכנה ותמיכה מתאימים.
הצלחת השילוב מבוססת על ראייה מערכתית ואינטגרטיבית, תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של הילד בהתאם ליכולותיו, לקשייו ולמאפייניו בתחומי תפקוד שונים. כמו כן, יש  להתייחס למסגרת בה הוא משולב על היבטיה השונים (מורות, מנהלות, גננות, סייעות, ילדי הכיתה וכדומה) וכן לתכני הפעילויות בהם הוא לוקח חלק. 
בכדי לסייע לילדים המשולבים במסגרות הרגילות, נבנית עבורם תכנית אישית וייחודית המתאימה לצורכיהם ולסביבתם. הלמידה המאומצת שהילדים המשולבים חווים ברמה יומיומית מצריכה, לרוב, סיוע/ליווי מקצועי 'בזמן אמת'. אחד המשאבים העיקרים התומכים בשילובו של ילד בכיתה רגילה היא המשלבת הצמודה ( לעיתים מכונה מתאמת שילוב ולעיתים סייעת חינוכית).
תפקידה העיקרי של המשלבת הוא לתמוך בילד המשולב במסגרת הרגילה בה הוא לומד, הן בהתנהלות בהתאם לחוקי הגן, תווך להענקת משמעות לתכנים הנלמדים בו ועידוד קיומן, פיתוחן ושימורן של אינטראקציות חברתיות וכן קידומו בעבודה יחידנית בתוך הגן מבחינה קוגניטיבית.
התמיכה המקצועית הנדרשת למשלבת ניתנת בהנחיה מקצועית ומתמשכת של מנחת שילוב או/ו אנשי מקצוע אחרים באקורד אשר מכירים היטב את היכולות של הילד ואת קשייו, וכן את הוריו של הילד. מנחת השילוב שהיא בעלת השכלה גבוהה בתחום התפתחות רגשית-חברתית וכן בתחום חינוך בגיל הרך מקיימת מפגשי תצפית בגן, מקיימת קשר קבוע עם המשלבת באמצעות דואר אלקטרוני וכן משתתפת בפגישות הדרכה למשלבת באקורד.

שילוב בחינוך רגיל