קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - שינויים בקריטריונים בין DSM-IV לבין DSM-5

שינויים בקריטריונים בין DSM-IV לבין DSM-5

שינויים בקריטריונים להגדרת אבחנה של לקות על הרצף האוטיסטי על פי 5- DSM
 
קריטריוני האבחנה על פי DSM-5 משנת 2013 כוללים כמה שינויים מהותיים בהגדרה של הלקות על הרצף האוטיסטי. השינויים הבולטים הם:

1. איחוד כל חמש הלקויות תחת שם כללי אחד ASD - Autistic Spectrum Disorder

2.  הגדרת הלקות על פי שני תחומים בלבד (Dyad) ולא שלושה תחומים כמו בעבר (Tryad). שני התחומים הם:
     * לקות בתקשורת חברתית ובאינטראקציה הדדית
     * דפוסי התנהגות מוגבלים וחזרתיים, פעילויות ותחומי עניין מצומצמים (RRBI). הורד ממשולש הלקויות הקודקוד שהתייחס ללקויות
        בתחום תקשורת ושפה.

3. נבנה סולם של שלוש דרגות חומרה אשר נקבעות על פי מידת הצורך בתמיכה לשם תפקוד והסתגלות. החל מצורך הכרחי בתמיכה
    בכל תפקודי החיים (3) ועד לצורך במצבים ובהקשרים מסוימים בלבד (1).

4. השמטה של התייחסות מפורשת להעדר משחק דמיוני כחלק מהתנאים המגדירים לקבלת האבחנה.

5. שיוך המאפיין של דיבור חזרתי וסטריאוטיפי- שינון וציטוט ללא הבנה, כמו גם עיסוק מילולי אובססיבי על תחום עניין מצומצם לקטגוריה
    של דפוסי התנהגות מוגבלים וחזרתיים.

6. צירוף המשתנה של רגישות יתר והעדר רגישות חושית לקטגוריה של דפוסי התנהגות מוגבלים וחזרתיים.

7. התייחסות לתפקוד האינטלקטואלי כסעיף נלווה לאבחנה.

8. התייחסות לקיום לקות בשפה ולרמת השפה בשימוש (פרגמטיקה) כסעיף נלווה לאבחנה.

9. על מנת לקבל אבחנה צריכים להתקיים שלושה תנאים נוספים:
       א. הסימנים חייבים להיות קיימים מוקדם בילדות (לא תמיד כולם יהיו גלויים מיד באבחנה וכן לעיתים חלקם יטושטשו במהלך החיים בזכות              למידה והתערבות טיפולית לאורך החיים).
       ב. כל הסימנים יחד גורמים ללקות קלינית מובהקת בתחום החברתי, הלימודי, התעסוקתי, והתפקודי של הנבדק.
       ג. ההפרעה החברתית אינה מוסברת על ידי לקות אינטלקטואלית או איחור התפתחותי גלובלי. כלומר, הקשיים החברתיים חמורים יותר                  מהצפוי על פי הרמה ההתפתחותית הכללית של הנבדק. 
 
          הגדרת אוטיזם על פי DSM-5 שפורסם בשנת 2013