קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - שיתוף הורים

שיתוף הורים בתוכנית הטיפול

המפגש של קלינאית תקשורת עם הילד מתרחש לרב בתדירות של פעם עד שלוש פעמים בשבוע. הילד, לעומת זאת, יכול לשפר את תפקודו בתחומי התקשורת, השפה והדיבור ברב שעות הערנות שלו בבית ובמסגרת החינוכית. מאחר ותהליך ההתערבות על פי הגישה ההתפתחותית-טבעית מתרחש בתוך הקשרים טבעיים ומשמעותיים לילד, ניתן ליישם את עקרונות הטיפול במהלך פעילויות שגרתיות בחיי היומיום, למשל: רחצה באמבטיה, הלבשה, נסיעה באוטו, טיפול בריפוי בעיסוק, משחק בחצר בגן.
 
הקשר בין ההורים לבין קלינאית התקשורת מהווה נדבך חשוב בתוכנית ההתערבות. קשר זה כולל בניית יחסי אמון, יצירה של מכנה משותף של ידע על מהלך ההתפתחות ועל הלקות של הילד (לקות שפה, לקות דיבור, לקות על הרצף האוטיסטי), והגדרה משותפת של מטרות ההתערבות. הטיפול בילד מתרחש בנוכחות ההורה. במהלך הטיפול ההורה לומד להכיר את תפקודו של הילד בתחומי התקשורת, השפה והדיבור ואת המטרות ודרכי ההתערבות המותאמות לילדו. במהלך הטיפול קלינאית תקשורת מדגימה להורה דרכי התערבות שונות ומדריכה אותו כיצד ניתן ליישם אותן בחיי היומיום. לעיתים קרובות הקלינאית משלבת את ההורה בתהליך העבודה בחדר הטיפול כדי לתת לו משוב ולקדם את יכולותיו לתווך לילד. חשוב לקיים עם ההורים שיחות לשם קבלת משוב על הטיפול ולהקניית ידע נוסף על מטרות ההתערבות והתקדמות הילד.
 
חייבת להתקיים תקשורת קבועה בין אנשי המקצוע השונים המטפלים בילד על מנת שניתן יהיה לתאם ציפיות, לקדם מטרות משותפות או משלימות, ולאפשר לילד ולמשפחה לצמוח עם הטיפול וליישם אותו במהלך רב שעות היום במגוון הקשרים בבית ובמסגרת החינוכית.

בקליניקת אקורד מתקיימת שותפות פעילה עם ההורים לשם עידוד אחריות הדדית של קלינאית תקשורת וההורה לתהליך ההתערבות. קלינאית התקשורת תורמת להורה מהידע המקצועי שלה, משתפת את ההורה בראייה החדה שהיא פיתחה לאורך השנים, מדגימה להורה עד כמה חשובה התייחסות רגישה לכל תגובות הילד. לאורך תקופת הטיפול נוצר תהליך של שיתוף בין הקלינאית להורים והם תורמים לקלינאית מהיכרותם הקרובה עם הילד, מיידעים אותה על תחומי ההתעניינות של הילד ועיסוקיו בבית ומדווחים לה על שינויים קטנים הנצפים בבית.
גישה טיפולית זו מביאה לתוצאות טובות בעיקר כשמדובר בילדים צעירים מאוד הסובלים מאיחור בדיבור, דיספרקסיה התפתחותית, שיבושי היגוי רבים, לקות שפה ספציפית, או לקויות תקשורת על הרצף האוטיסטי.