קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - שכיחות לקויות של תקשורת ושפה

שכיחות לקויות של תקשורת ושפה

שכיחות לקויות באוכלוסיה
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר הילדים הסובלים מלקויות בתחום התקשורת השפה והדיבור. כמו כן חלה עלייה במודעות של הורים, של רופאי ילדים ושל אנשי מקצוע בדבר החשיבות העליונה של אבחון מוקדם וטיפול שיחל מיד עם זיהוי הבעייה. מספר לא מבוטל של ילדים מופנים לאבחון של קלינאי תקשורת בטרם מלאו להם שנתיים והם אכן סובלים מלקויות על הרצף האוטיסטי (PDD או ASD), מלקויות רב תחומיות בהתפתחות ובתפקוד, מאיחור במועד הופעת הדיבור, או בלקות שפה ספציפית שמקורה בקושי בעיבוד מידע לשוני. 

ממצאים ממחקרים שנערכו בעשור האחרון:
* הערכה מעמיקה של  תקשורת, שפה ודיבור הנערכת על ידי מומחה בהתפתחות האדם לפני גיל שנתיים היא מהימנה ובדרך כלל הדפוסים שניתן לזהות במהלך בדיקה זו אינם משתנים באופן מהותי לאורך שנות הילדות (Lord, 1995 ; Lord et al. 1994, ).

* אבחון מוקדם על פי גישה התפתחותית-טבעית מאפשר בניית תכנית להתערבות אינטנסיבית על ידי קלינאית תקשורת והוא מביא לשיפור ניכר בתפקוד של ילדים עם לקויות בתחום התקשורת, השפה והדיבור. 

* טיפול שהחל לפני גיל שנתיים הוכח כיעיל הרבה יותר מטיפולים שהחלו לאחר גיל זה (Corsello, 2005). 
 
במחקרים שנערכו בעשור האחרון מדווח על שכיחות של: 
1 מתוך 150 ילדים הסובלים מלקות ראשונית בתקשורת (הפרעה על הרצף האוטיסטי (Fommbone,2002- לקות הניתנת לאבחון סביב גיל שנה וחצי.

1 מתוך 10 ילדים הסובלים מאיחור במועד הופעת המילים הראשונות ( Thal & Bates, 2000 ) לקות שניתן לאבחן סביב גיל 24 חודשים. 
 
5-7 מתוך 100 ילדים סובלים מלקות שפה ספציפיתSLI) ) (1996(Tomblin,  לקות שניתן לאבחן סביב גיל 28 חודשים. 
 
1-10 מתוך 1000 ילדים הסובלים מאפרקסיה של הדיבור (CAS) או דיספרסיה התפתחותית (2005 Powell,) הפרעה בתכנון ההפקה של דיבור בילדות- לקות הניתנת לאבחון לקראת גיל שנתיים.
  
היתרונות של אבחון מוקדם בולטים:
התגובה של ילדים להתערבות מוקדמת טובה ומהירה יותר ככל שגיל האבחון צעיר יותר, היות שבשנים הראשונות המוח האנושי מציג גמישות רבה ההסתגלות של המשפחה לתנאים החדשים הנדרשים כדי לתמוך בהתפתחות הילד טובה יותר ככל שהילד צעיר יותר.