קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - לקויות שפה
התפתחות תקינה של תקשורת, שפה ודיבור תלויה בתפקוד תקין של המוח וכן במכלול תנאים סביבתיים המאפשרים התפתחות תקינה של חשיבה ושפה.

קיום דפוסי תקשורת מאוזנים בין האם- והתינוק החל מהלידה ולאורך כל שנות הילדות המוקדמות מהווים תנאי הכרחי להתפתחות תקינה של חשיבה ושפה.

לקויות בהתפתחות תקשורת ושפה יכולות לנבוע ממכלול רחב של גורמים פיזיים (למשל, ירידה בשמיעה, נזקים מוחיים מולדים או נרכשים, איחור בהבשלה נוירולוגית) וכן להופיע על רקע נפשי או על רקע סביבתי (למשל, לקות תקשורת ראשונית כמו אוטיזם, או תסמונות נדירות נוספות, חסך בגרייה לשונית, וכן חוסר תאום בין האם לילד).

מחקרים עדכניים בהתפתחות האדם מעידים על גמישות רבה של המוח ותגובה חיובית להתערבות טיפולית מוקדמת.
שילוב ההורים והמערכת המשפחתית כולה נמצאו יעילים ביותר בשיקום תקשורת ושפה.

שפה - איחור בדיבור