קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - תכנית טיפול ייחודית

אוטיזם ו-PDD: תכנית טיפול ייחודית

ילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי שונים מאד זה מזה מבחינת תפקודם בתחומי הקשר הרגשי, התקשורת הבין-אישית, היכולות הקוגניטיביות שלהם, הכישורים שהם מפגינים בתחום רכישת ההסמלה והשפה, המיומנויות שלהם בתחום תיכנון והפקת הדיבור, והמידה בה הם מפגינים התנהגויות סטריאוטיפיות וחריגות.
 
לא רק מגוון התחומים הפגועים שונה מילד לילד, אלא גם חומרת הלקות בכל תחום שונה ואישית (החל מלקות אוטיסטית קלה PDD, ועד ללקות חמורה- אוטיזם). הילדים שונים מאד זה מזה במידת ההענות שלהם להתערבות הטיפולית.

הבדלים בין-אישיים נצפים הן מבחינת קצב השינויים בהתנהגות והן מבחינת מועד הופעת השינויים הרצויים. התמונה הקלינית הבלתי אחידה והאפשרות של שינויים דינמיים במהלך ההתערבות מחייבים מומחיות גדולה בבניית תכנית טיפול מותאמת לכל ילד.
תכנית זו חייבת להיות מתאימה לחומרת הלקות של הילד ולמידת התגובה שהוא מציג לאורך תהליך הטיפול. התכנית גם חייבת להיות בהלימה תמידית לרמת התפקוד של הילד, ליכולות שלו ולקשיים האישיים אשר משתנים כל הזמן.
 
כל קלינאיות התקשורת בקליניקת אקורד התמחו בעבודה קלינית עם ילדים צעירים הסובלים מלקויות על הרצף האוטיסטי.
מודל הטיפול באקורד מתקיים בגישה התפתחותית-טבעית (NDI) כאשר תכנית טיפול אישית מותאמת לכל ילד בעקבות אבחון מעמיק.
כל מפגשי הטיפול מתועדים ונערך מעקב קבוע על התקדמות כל ילד על פי התכנית האישית שלו.

פרופ' דרומי עורכת תצפיות בחדר הטיפולים ושותפה לבחירת מטרות הטיפול בהתאם להתקדמות כל ילד.