קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - NDI - עקרון 1

NDI - עקרון 1

בחירת המטרות לטיפול נעשית באופן יחידני לכל ילד
 

תכנית טיפול אישית המבוססת על ההערכה מפורטת הנערכת על ידי פרופ' דרומי בכניסה לטיפול נבנית עבור כל ילד וכל משפחה. המטרות להתערבות נבחרות בקפידה בזיקה לידוע על שלבים בהתפתחות תקינה של תקשורת, שפה ודיבור.
לאורך כל תקופת הטיפול מטרות ההתערבות משתנות בזיקה להישגי הילד בתכנית ולהתקדמות שהוא מראה בכל נקודת זמן.

מטרות הטיפול דינמיות וקלינאית התקשורת בוחנת את התאמתן לילד בכל מפגש ולאורך כל תקופה של טיפול. אחת לשלושה חודשים נערכת פגישת הורים בה ניתןדווח על התקדמות הילד והסבר על המטרות הנוכחיות בטיפול.
 
להמשך תיאור העקרונות