קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - NDI - עקרונות 2-3

NDI - עקרונות 2-3

2)  בניית רפרטואר פעילויות משותפות עם הילד
 

המטפל מצטרף לפעילויות האהובות על הילד כדי לעודד שיתוף בפעילות (Joint  Action), לייסד, לשמר ולהיענות לקשב משותף (Joint  Attention), משחק משותף ולהשתתף בפעילויות הדדיות המערבות חוויה רגשית חיובית משותפת (Joint Engagement).    
המטפל מעודד כל יוזמה תקשורתית של הילד. הוא עוזר להורה לזהות ולהכיר את רפרטואר ההתנהגויות של הילד ומדריך כיצד לעודד הופעתן בתדירות גבוהה יותר.
במהלך תקופת הטיפול הקלינאית מנחה את הילד בתהליך הדרגתי של שיפור האמצעים ליוזמה לתקשורת וכן מעודדת אותו להיענות ליוזמות של אחרים ולשמירה על קשב משותף לתקופות ארוכות יותר.

 
3) חשיפה מכוונת וממוקדת להתנהגויות שהינן מעט מעל סף הביצוע של הילד
 

החשיפה למרכיבי התקשורת השפה והדיבור אותן הילד צריך ללמוד מתבצעת באופן מכוון וממוקד כאשר הילד קשוב לקלינאית התקשורת בתנאים אידיאליים לתרגול.
בניגוד לחשיפה בחיי היומיום המתאפיינת בגירויים רבים ומשתנים המוצגים בקצב מהיר, הרי שהחשיפה במהלך הטיפול נעשית באופן ממוקד המכוון למטרות טיפוליות מסוימות ומותאם לקשב של הילד ולקצב ההתקדמות שלו. בהתאם לעקרון זה הילד נחשף בטיפול באופן הדרגתי למטרות ברמת מורכבות עולה.
על מנת לסייע לילד בתהליך הלמידה יש לדרג את המטרות ולחשוף את הילד להתנהגויות שהן מעט מעל סף הביצוע שלו. זאת על מנת לאפשר לילד להתפתח ולרכוש מיומנויות חדשות אך לא להציג בפניו דרישות שהן מעבר ליכולתו.
ההתנסות של הילד במהלך המפגש הטיפולי תוך כדי עידוד מתמיד של הקלינאית מאפשר לילד הצלחה ומעלה את המוטיבציה להמשיך ולהתקדם בטיפול.
 
להמשך תאור העקרונות