קליניקת אקורד- פרופ' אתי דרומי - NDI - עקרונות 4-5

NDI - עקרונות 4-5

4. הרחבת הפעילות המשותפת עם הילד
 
תהליך הבנייה של הפעילויות המשותפות עם הילד הנו לעיתים תהליך ארוך שדורש מקלינאית התקשורת ידע רב ויכולת יצירתית. במהלך כל תקופת הטיפול יש להמשיך ולהרחיב את הפעילויות המשותפות עם הילד, להוסיף להן מרכיבים, לגוון אותן ולהעמיק כל אחת מהן. זאת על מנת לאפשר לילד חשיפה למגוון רחב של תכנים ומבנים שפתיים.
התקדמות הילד בטיפול וההיכרות העמוקה של קלינאית התקשורת עם ההעדפות, הבחירות, החרדות וההסתייגויות של הילד, מביאה לשכלול הדרגתי של מטרות ההתערבות ולשילוב של מיומנויות חדשות כל פעם.
היות והגישה ההתפתחותית טבעית אינה נוקשה ואינה מבוססת על "מרשמים" קבועים מראש, היא מאפשרת שימוש בכל חומר וכל גירוי לשם הצגת מטרות ומיומנויות חדשות.
 
5. גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות, אך היצמדות למטרות של ההתערבות
 
הצורך להתאים את אופי הפעילות לרצונותיו ולרגשותיו של הילד דורשת מקלינאית התקשורת לגלות גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות. זאת, מבלי לוותר על מטרות ההתערבות המשתנות על פי קצב התקדמותו של הילד. על פי עיקרון טיפולי זה לא ניתן לתכנן מראש באופן מדויק את כל הפעילויות שתתרחשנה בטיפול מסוים.
על קלינאית התקשורת להיות בעלת ידע רב, עליה לגלות גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות בטיפול, בהתאמה למטרות המתוכננות של ההתערבות בתחומי התקשורת, השפה והדיבור.
ככל שהפעילות בחדר תהיה זורמת יותר ומושפעת מיוזמות של הילד, כך יהיה קל יותר להעביר את היכולות שנבנו במהלך הטיפול לסביבה הביתית ולחיי היומיום.