חשיפה להתנהגויות שהינן מעט מעל סף הביצוע של הילד. החשיפה למרכיבי התקשורת השפה והדיבור אותן הילד צריך ללמוד מתבצעת באופן מכוון וממוקד כאשר הילד קשוב לקלינאית התקשורת בתנאים אידיאליים לתרגול.

בניגוד לחשיפה בחיי היומיום המתאפיינת בגירויים רבים ומשתנים המוצגים בקצב מהיר, הרי שהחשיפה במהלך הטיפול נעשית באופן ממוקד המכוון למטרות טיפוליות מסוימות ומותאם לקשב של הילד ולקצב ההתקדמות שלו. בהתאם לעקרון זה הילד נחשף בטיפול באופן הדרגתי למטרות ברמת מורכבות עולה.


על מנת לסייע לילד בתהליך הלמידה יש לדרג את המטרות ולחשוף את הילד להתנהגויות שהן מעט מעל סף הביצוע שלו. זאת על מנת לאפשר לילד להתפתח ולרכוש מיומנויות חדשות אך לא להציג בפניו דרישות שהן מעבר ליכולתו.

ההתנסות של הילד במהלך המפגש הטיפולי תוך כדי עידוד מתמיד של הקלינאית מאפשר לילד הצלחה ומעלה את המוטיבציה להמשיך ולהתקדם בטיפול.