פרופ' דרומי מדברת על גישת NDI- התערבות התפתחותית-טבעית >>>