חדש! תוכנית הדרכה להורים


למי מיועדת תוכנית המפגשים הדיגיטליים?

הקורס מיועד להורים ולבני משפחה של ילדים שאובחנו עם לקות על הרצף האוטיסטי

מה כוללת תוכנית ההדרכה?

המפגשים עוסקים בנושאים שונים הקשורים להתארגנות המשפחה בצמתים חשובות: מיד לאחר קבלת האבחנה, תקופת ההכנה לפני קבלת זכאות לחינוך מיוחד או שילוב, ההתלבטות לגבי הטיפולים הנדרשים, בחירת הגישה המתאימה לטיפול בילד. בתוכנית נידונים ההבדלים בין תקשורת, שפה ודיבור כמו גם ההבדלים בין גישות טיפול שונות.

מבנה התוכנית הדיגיטלית

תוכנית להורים הכוללת 14 מפגשים דיגיטליים בנושאים חשובים לכל משפחה שיש בה ילד או ילדה אשר אובחנו עם לקות על רצף האוטיזם. בכל מפגש אני משוחחת על נושא אחד. אורך כל מפגש בין 10 ל-15 דקות. אין כל צורך לצפות בכל המפגשים בסדר בו הם מופיעים בתוכנית. כל אחד יכול לבחור את הנושאים המענינים אותו בכל נקודת זמן לאורך תהליכי האבחון והטיפול.