נבדקים תיפקודי הילד בתחומים הבאים: 
קשר, תקשורת, חשיבה, הבנת-שפה, רגישות סנסורית ותכנון תנועה, הפקת דיבור והגייה.
ההערכה נעשית בגישה התפתחותית-טבעית (NDI) תוך כדי משחק אינטראקטיבי עם הילד. שני ההורים נוכחים בחדר הבדיקה ונבחנת גם התקשורת בין הילד לבין האם והאב.

ההערכה מאפשרת לקבוע את הפרופיל התפקודי של הילד ואת המטרות לטיפול. תוצאות הבדיקה משמשות לקבוע האם הילד סובל מלקות על הרצף האוטיסטי, הפרעת שפה התפתחותית, ממוגבלות שכלית התפתחותית, או מבעיה בתכנון תנועה המכונה אפרקסיה או דיספרקסיה. גם דרגת החומרה של הפגיעה ניתנת למדידה על פי הפרופיל התיפקודי.

אפשר לבצע הערכה קלינית לפני או אחרי הפנייה לרופא ילדים או לתחנה להתפתחות הילד. הערכה חשובה גם כשהילד נמצא כבר בטיפול של קלינאית תקשורת ויש להורים שאלות לגבי קצב ההתקדמות.

מומלץ לבצע הערכה לפני קבלת ההחלטה על המסגרת החינוכית המתאימה לילד. 

מהם תחומי ההערכה?

>>> מעבר לטופס פנייה <<<