בכל שעור אני משוחחת על נושא אחד. אורך כל שעור בין 10 ל-30 דקות.
אין כל צורך לצפות בכל השעורים בסדר בו הם מופיעים בקורס.
כל אחד יכול לבחור את הנושאים המענינים אותו בכל נקודת זמן לאורך תהליכי האבחון והטיפול.
חומרי הקורס יהיו זמינים במשך 12 חודשים.

סרטון על תכני הקורס ורכישה מאובטחת  >>> לחץ כאן

הנושאים העיקריים בקורס המקוון:
מהי לקות על הרצף?
מהן הסיבות לעליה בשכיחות האוטיזם?
מהם הסימנים המוקדמים לאוטיזם?
ספר ההגדרות DSM5
כיצד מאבחנים אוטיזם?
מהי המטרה של הערכה קלינית?
כיצד בוחרים מסגרת חינוכית?
מה אומרת האבחנה על עתיד הילד?
משפחות- איפיונים ואתגרים
שיתוף הורים בתוכנית ההתערבות
האם בכל משפחה נולד רק ילד אחד עם אוטיזם?
מה ההבדלים בין בנים ובנות עם אוטיזם?
תקשורת מהי?
שפה ולקויי שפה אופיניים
דיבור- אפרקסיה, דיספרקסיה
משחק- למה הוא חשוב?
מהן גישות הטיפול המקובלות לאוטיזם?
עקרונות טיפול בגישת ABA
עקרונות טיפול בגישת DIR
עקרונות טיפול בגישת NDI / ESDM
אסטרטגיות טיפול