שער ראשון – מיתוסים, הגדרות ותאוריות.. 6
פרק 1: מהי לקות על הרצף האוטיסטי 7
מיתוסים על אוטיזם שיש להפריך. 8
ספר ההגדרות המעודכן לקביעת האבחנה של אוטיזם: DSM-5. 12
היסטוריה קצרה של המונח אוטיזם.. 17

פרק 2: פרופיל קליני של ילדים עם לקות על הרצף האוטיסטי 21
התיאורים הקליניים הראשונים של לקות על הרצף האוטיסטי 21
משולש הלקויות – מחקר פורץ גבולות של ווינג וגולד. 23
מוקדי הקושי העיקריים בלקות על הרצף האוטיסטי – ראייה עכשווית.. 24
קשר עין והפניית מבט. 25
מעורבות רגשית אם־ילד, חסכים בדיאדה ובטריאדה. 26
יכולות הסמלה ואקולליה – חיקוי ללא הבנה. 27
גרייה עצמית ודפוסי פעילות חזרתיים – קשיים בוויסות חושי 28
פרופילים קליניים של בנים ושל בנות.. 30
יציבות לאורך זמן בסימני הלקות.. 31
איים של יכולת – האומנם?. 33
חקר מקרה – ילדה עם לקות על הרצף בתפקוד גבוה. 35

פרק 3: תאוריות פסיכולוגיות להסבר הלקות על הרצף האוטיסטי 39
תאוריית ה־Mind, תאוריית התודעה (ToM – Theory of Mind) 39
לכידות מרכזית (CC – Central Coherence Theory) 40
תפקודים ניהוליים (EF – Executive Function) 42
המוח הגברי הקיצוני (EMB – Extreme Male Brain) 44
היישום הקליני של ידע תאורטי 46

פרק 4: מחקרים נוירוביולוגיים וגנטיים על אוטיזם.. 51
מחקרי מוח של אנשים עם לקות על הרצף האוטיסטי 51
נפח המוח וגודל התלמוס (Thalamus) 51
האמיגדלה (Amygdala) 52
קישוריות – החומר הלבן והאפור. 52
קורפוס קולוסום (Corpus callosum) 54
נוירוני המראה (Mirror Neurons) 54
המוח הקטן (צרבלום, Cerebellum) – תאי פורקינייה (Purkinje cells) 54
ממצאים על גנטיקה ואוטיזם.. 55
מחקרי תאומים זהים. 56
מוטציות בגנים מקודדים. 57
מוטציות הכפלה ומוטציות חדשות. 57
גיל האב. 57
אפיגנטיקה. 58

שער שני – סימנים מוקדמים, אבחון והערכה. 60
פרק 5: סימנים מוקדמים ללקות על הרצף האוטיסטי 61
שאלוני הורים וניתוח סרטי וידאו – מחקרים רטרוספקטיביים.. 61
מעקבי אורך של אחים של ילדים מאובחנים – מחקרים פרוספקטיביים.. 64
מערכות חושיות בינקות.. 65
מערכת הראייה – התבוננות בחפצים ובפנים אנושיות. 66
הפקות קוליות ועיבוד שמיעתי בשנה הראשונה. 68
גילוי סימנים מוקדמים – פנינו לאן?. 69

פרק 6: כלי סינון וכלי אבחון 71
כלים לסינון מוקדם בקהילה. 71
שאלון Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers) 72
שאלון (Modified Checklist for Autism in Toddlers) M-CHAT. 73
שאלון הורים FYI (First Year Inventory) 73
מודל רב־שלבי לסינון בקהילה. 74
כלים לאבחון אוטיזם.. 75
שאלון הורים ADI-R ( (Autistic Diagnostic Interview Revised. 76
מבדק לאבחון אוטיזם ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 76
סולם מולן ללמידה מוקדמת (MSEL – Mullen Scale of Early Learning) 77
סולם וינלנד להתנהגות ולהסתגלות (Vinland Adaptive Behavior Scales) 78

פרק 7: מודל התפתחותי להערכה של תקשורת, שפה ודיבור. 80
ביצוע הערכה קלינית, לשם מה?. 80
הערכה קלינית של תקשורת, שפה ודיבור. 81
המעגל הפנימי – קשר: הגרעין הרגשי 82
המעגל השני – תקשורת: יוזמה ותגובה. 84
המעגל השלישי – ייצוג סימבולי: משחקי "כאילו" ומחוות. 86
המעגל הרביעי – הבנת שפה: תשתית לבניית דקדוק. 87
המעגל החמישי –ויסות חושי ותכנון תנועה. 88
המעגל החיצוני – הגייה והפקת דיבור. 90
סיכום ממצאי ההערכה ובחירת מטרות להתערבות.. 93

שער שלישי – הילד והמשפחה. 95
פרק 8: התפתחות השפה ומשחק סימבולי 96
שונות רבה בתהליכי רכישת השפה והשימוש בשפה. 96
תקשורת קדם־מילית ויצירת טריאדה. 97
הפקת דיבור אצל ילדים עם לקות על הרצף. 99
הבנת שפה אצל ילדים עם לקות על הרצף. 102
תופעות מילוליות שמזוהות עם לקות על הרצף. 103
משחק סימבולי ושפה אצל ילדים עם לקות על הרצף. 104

פרק 9: משפחות לילדים על הרצף האוטיסטי 108
דרכי ההתמודדות של המשפחה – התארגנות מחדש.. 108
א. הגישה המערכתית. 108
ב. הגישה ההתפתחותית. 109
ג. הגישה התפקודית. 110
תהליכים רגשיים במשפחה. 110
פנוטיפ של הורים לילדים על הרצף האוטיסטי 114
לחץ הורי (parenting stress) במשפחות.. 116
תוכניות טיפול ממוקדות במשפחה. 118

שער רביעי – גישות התערבות.. 124
פרק 10: התערבות מוקדמת בראי הזמן 125
הגישה ההתנהגותית ABA (Applied Behavior Analysis) 126
הגישה ההתפתחותית־רגשית DIR (Developmental, Individual Differences, Relationship-based Approach) 129
הגישה ההתפתחותית־טבעית NDI (Naturalistic Developmental Intervention) 133
מטרות ההתערבות בתוכניות NDI 134
פעילות משותפת ושימוש בתרחישים בגישת NDI 136
עיון בספר תמונות. 137
אסטרטגיות תיווך כלליות ומקומיות בגישת NDI 138
שילוב ההורים בגישת NDI 139
תוכנית ההתערבות ESDM (Early Start Denver Model) 140
היתרונות של תוכניות טיפול התפתחותיות. 142

פרק 11: הבחירה בתוכנית הטיפול בילד. 145
שאלות בוחן להשוואה בין גישות להתערבות מוקדמת.. 146
מהי התערבות מוקדמת וכיצד היא מוגדרת?. 146
מהי תדירות הטיפול המתאימה לילד?. 146
מי הם אנשי המקצוע המשתתפים בהפעלת התוכנית?. 147
מה תפקידם של ההורים בטיפול?. 147
היכן התוכנית מופעלת – בבית, בקליניקה או במסגרת החינוכית?. 148
מהי תקשורת תומכת חלופית (תת"ח)?. 148
על בסיס איזו תפיסת עולם פילוסופית פותחה תוכנית ההתערבות?. 150
כיצד נבחרות מטרות לתוכנית ההתערבות?. 151
האם הפעילויות במהלך הפגישה הטיפולית דומות?. 152
כיצד להעריך את התקדמות הילד בתוכנית?. 153
האם כדאי לשלב בין תוכניות התערבות שונות?. 154
שונות בין משפחות והשפעתה על השיקולים בבחירת גישה להתערבות.. 155
תם ולא נשלם.. 159

נספחים. 161
נספח 1: מסגרות החינוך עבור ילדים עם לקות על הרצף האוטיסטי בישראל. 162
חוק החינוך המיוחד בישראל. 162
מעונות יום, גנים ובתי ספר בישראל. 163
בחירה בחינוך מיוחד. 164
ועדת השמה לחינוך מיוחד. 164
בחירה בחינוך רגיל. 165
ועדת שילוב לחינוך הרגיל. 165
מחקרים על שילוב יחידני בישראל ובעולם.. 166
יתרונות וחסרונות של כל בחירה כפי שנשמעים מפיהם של הורים.. 167

נספח 2: אנשי הספקטרום האוטיסטי כותבים על חוויות קיומיות ועל תקשורת בדיונים בפורומים מקוונים.. 169
חווית הקיום האוטיסטי 170
השתייכות לחברה. 170
שפה של אנשי הספקטרום האוטיסטי 171
תקשורת אוטיסטית.. 171

רשימת המקורות.. 173
רשימת קישורים לאתרים.. 199


לרכישה מאובטחת של הספר >>>