הגדרות אוטיזם על פי DSM-5

האבחנה של לקות על הרצף האוטיסטי Autistic Spectrum Disorder (ASD) נעשית בעולם המערבי וגם בישראל, על ידי רופאים פסיכיאטרים או נוירולוגיים. יש חשיבות לקבלת האבחנה בעיקר על מנת לזכות את הילד בסל השירותים שהוקצה לו בחינם על ידי המדינה. הקלסיפיקציה המסייעת לרופאים בקביעת האבחנה מופיעה בפרסום של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה והיא מכונה DSM: Diagnostic and Statistical Manual, American Psychiatric Association. קוד זה חובר על ידי ועדת מומחים שפעלה במשך 12 שנים. הקוד אף נוסה ונחקר במהלך מספר שנים לפני פרסומו הסופי. DSM-5 הוא הקוד הנמצא בשימוש החל ממאי 2013.

קרא עוד