שלבים בהתפתחות שפה

שלבים בהתפתחות תקשורת, שפה ודיבור התפתחות מרשימה ביותר מתרחשת בתקופת הילדות המוקדמת בתחום התקשורת, השפה והדיבור. אחד הגילויים החשובים ביותר הוא שילדים בכל העולם, למרות שהם דוברים שפות שונות, עוברים אותם שלבים בתהליך התפתחות השפה. הידע המצטבר על התפתחת השפה הטבעית החל מגיל הלידה ואילך, מסייע בבניית תכניות חינוכיות להקניית שפה לילדים עם צרכים מיוחדים. הכרת השלבים שהשפה מתפתחת על-פיהם מסייעת בבחירת מטרות הולמות להתערבות-שפה עם ילדים. להלן נתאר בקצרה את ארבעת השלבים בהתפתחות השפה: השלב הקדם-מילי, השלב החד-מילי, השלב הדקדוקי המוקדם והשלב הדקדוקי המאוחר.

קרא עוד