שפה - תקשורת בין בני אדם

השפה משמשת לשם תקשורת בין בני אדם ולפיכך היכולת להשתמש בה בצורה מתאימה בתוך שיחה עם אנשים אחרים חשובה גם היא. למשל, אדם אחד שואל את חברו: "יש לך שעון?" והאדם האחר עונה: "כן" מבלי לומר מה השעה, אלא שהאדם הראשון התכוון לברר מה השעה, ואילו חברו נכשל בהבנה של כוונה זאת אף-על-פי שהבין באופן מילולי את המשפט שנאמר לו.

קרא עוד  

שפה - חמש מערכות כללים

השפה מוגדרת כמערכת סמלים מוסכמת אשר באמצעותה אנשים יכולים לייצג רעיונות, מחשבות וכוונות תקשורתיות. כל שפה כוללת מערכות כללים מסוגים שונים. נהוג למיין מערכות אלו לחמישה תחומים: פונולוגיה (תורת הצלילים), מורפולוגיה (תורת הצורות), תחביר (תורת המשפט), סמנטיקה (תורת המשמעות), ופרגמטיקה (תורת השימוש). על הילד לרכוש מערכות כללים אלו ולהפנים אותן. תהליך רכישת השפה ארוך, ונמשך בכל תקופת הילדות. תהליך זה ארוך ומורכב עוד יותר, כשמדובר בילדים עם צרכים מיוחדים.

קרא עוד