שפה - תקשורת בין בני אדם

השפה משמשת לשם תקשורת בין בני אדם ולפיכך היכולת להשתמש בה בצורה מתאימה בתוך שיחה עם אנשים אחרים חשובה גם היא. למשל, אדם אחד שואל את חברו: "יש לך שעון?" והאדם האחר עונה: "כן" מבלי לומר מה השעה, אלא שהאדם הראשון התכוון לברר מה השעה, ואילו חברו נכשל בהבנה של כוונה זאת אף-על-פי שהבין באופן מילולי את המשפט שנאמר לו.

קרא עוד