הלחץ ההורי במשפחות עם אוטיזם מחייב תמיכה רגשית.

כאשר מאובחן ילד עם קשיים התפתחותיים במשפחה היא עוברת טלטלה קשה וצריכה להתארגן מחדש.

מוכרים שלבי האבל במשפחות מיוחדות, הורים רבים מדווחים על דיכאון, כעס, ותחושת לחץ מרובה שפוגעת קשות בתיפקוד הזוגי והמשפחתי.

 

✍️במחקרים שונים נמצא כי משפחות לילדים עם אוטיזם חוות לחץ הורי מוגבר לא רק בהשוואה למשפחות שילדיהם בהתפתחות טיפוסית, כי אם גם בהשוואה למשפחות של ילדים שיש להם לקויות אחרות. למשל: מוגבלות שכלית התפתחותית, חרשות, עוורון, מחלה בריאותית קשה או נכות פיזית. 

האם הלחץ ההורי במשפחות אלה הוא תוצאה של ההתמודדות היום יומית עם הבעיות והקשיים של הילד, או שמא הלחץ ההורי מאפיין את ההורה בשל דימיון התנהגותי שקיים בינו לבין הילד? תשובה לשאלה קשה זו אינה חד משמעית.


🌈בעבודת מחקר שבוצעה באוניברסיטת תל אביב בהנחייתי, בדקנו באמצעות שאלון לדווח עצמי את רמת הלחץ ההורי בקרב אימהות בישראל. 

* במחקר מצאנו שבקרב אימהות לילדים בהתפתחות טיפוסית רק 12% מהאימהות מעידות על לחץ הורי מוגבר שמחייב טיפול רגשי, 

* במשפחות עם ילדים שאובחנו בתסמונת דאון 46% מהאימהות מדווחות על לחץ הורי מוגבר וזקוקות לטיפול רגשי. 

* באותו מדגם 67% מאימהות לילדים עם אוטיזם דווחו על  לחץ הורי גבוה מאד שחייב פניה לקבלת טיפול רגשי. 

מחקרים דומים שנעשו בעולם מאשרים ממצא זה. 


🔸על מטפלים לילדים עם אוטיזם לקחת בחשבון שהלחץ ההורי במשפחות עם אוטיזם גבוה בהרבה מאשר בשאר קבוצות הורים. ממצא זה לא פעם גורם לקשיים באינטראקציה בינאישית עם הורים אלה ובריבוי מקרים של אי הבנות.  

🔸מומלץ מאד להורים לילדים עם אוטיזם למצוא מסגרות של תמיכה נפשית וטיפול רגשי לעצמם על מנת שיצליחו לתפקד על הצד הטוב ביותר למרות מצבי הלחץ ההורי המוגבר במשפחה.


עוד על איפיוני משפחות של ילדים עם אוטיזם והשאלות בהן משפחות אלו מתמודדות תוכלו ללמוד בקורס האינטרנטי החדש שלי- " אוטיזם 1 על 1 "