לא רק מגוון התחומים הפגועים שונה מילד לילד, אלא גם חומרת הלקות בכל תחום שונה ואישית (החל מלקות אוטיסטית קלה PDD, ועד ללקות חמורה- אוטיזם). הילדים שונים מאד זה מזה במידת ההענות שלהם להתערבות הטיפולית.

הבדלים בין-אישיים נצפים הן מבחינת קצב השינויים בהתנהגות והן מבחינת מועד הופעת השינויים הרצויים. התמונה הקלינית הבלתי אחידה והאפשרות של שינויים דינמיים במהלך ההתערבות מחייבים מומחיות גדולה בבניית תכנית טיפול מותאמת לכל ילד.
תוכנית זו חייבת להיות מתאימה לחומרת הלקות של הילד ולמידת התגובה שהוא מציג לאורך תהליך הטיפול. התוכנית גם חייבת להיות בהלימה תמידית לרמת התפקוד של הילד, ליכולות שלו ולקשיים האישיים אשר משתנים כל הזמן.