אפיונים של אוטיזם

ילדים עם לקות על הרצף האוטיסטי מראים ליקוי חמור בהתפתחות התקשורת החברתית, דפוסי התנהגות נוקשים ותבניתיים, קשיים ביכולת ההסמלה והפעלת הדמיון ופגיעה עמוקה בתחום רכישת השפה והדיבור.

קרא עוד  

תוכנית טיפול ייחודית

ילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי שונים מאד זה מזה מבחינת תפקודם בתחומי הקשר הרגשי, התקשורת הבין-אישית, היכולות הקוגניטיביות שלהם, הכישורים שהם מפגינים בתחום רכישת ההסמלה והשפה, המיומנויות שלהם בתחום תיכנון והפקת הדיבור, והמידה בה הם מפגינים התנהגויות סטריאוטיפיות וחריגות.

קרא עוד  

הסיבות לאוטיזם

אוטיזם הנה הפרעה הנחקרת באופן מאד נמרץ בעולם המערבי. היום ברור שלא ניתן לגלות גורם אחד לאוטיזם. מחקרים נעשים על הגורמים הנוירוביולוגיים, הפסיכולוגיים והסביבתיים אשר עלולים היו לפגוע בהתפתחות המוקדמת של המוח.

קרא עוד  

הגדרות אוטיזם על פי DSM-5

האבחנה של לקות על הרצף האוטיסטי Autistic Spectrum Disorder (ASD) נעשית בעולם המערבי וגם בישראל, על ידי רופאים פסיכיאטרים או נוירולוגיים. יש חשיבות לקבלת האבחנה בעיקר על מנת לזכות את הילד בסל השירותים שהוקצה לו בחינם על ידי המדינה. הקלסיפיקציה המסייעת לרופאים בקביעת האבחנה מופיעה בפרסום של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה והיא מכונה DSM: Diagnostic and Statistical Manual, American Psychiatric Association. קוד זה חובר על ידי ועדת מומחים שפעלה במשך 12 שנים. הקוד אף נוסה ונחקר במהלך מספר שנים לפני פרסומו הסופי. DSM-5 הוא הקוד הנמצא בשימוש החל ממאי 2013.

קרא עוד