המטפל מצטרף לפעילויות האהובות על הילד כדי לעודד שיתוף בפעילות (Joint  Action), לייסד, לשמר ולהיענות לקשב משותף (Joint  Attention), משחק משותף ולהשתתף בפעילויות הדדיות המערבות חוויה רגשית חיובית משותפת (Joint Engagement).

המטפל מעודד כל יוזמה תקשורתית של הילד. הוא עוזר להורה לזהות ולהכיר את רפרטואר ההתנהגויות של הילד ומדריך כיצד לעודד הופעתן בתדירות גבוהה יותר.

במהלך תקופת הטיפול הקלינאית מנחה את הילד בתהליך הדרגתי של שיפור האמצעים ליוזמה לתקשורת וכן מעודדת אותו להיענות ליוזמות של אחרים ולשמירה על קשב משותף לתקופות ארוכות יותר.