פרופ' דרומי מדברת על גישת NDI- התערבות התפתחותית-טבעית >>>


המודל מבוסס על התפיסה שעבודה עקבית על מטרות מתאימות מבחינה התפתחותית ומתואמות לפרופיל התפקודי של הילד בכל נקודת זמן יאפשרו לילד להצמיח כישורים חדשים.

הטיפול מתקיים בזכות קשר משמעותי וקבוע הנבנה בין הילד לבין קלינאית התקשורת. הקלינאית משמשת המומחית המובילה את תהליכי השינוי שנצפים בהתנהגות הילד. על מנת שהטיפול יתקיים בסביבה הטבעית של הילד ולא רק בקליניקה קיימת חשיבות עצומה בשיתוף ההורים בטיפול. ההורים נמצאים תמיד בתוך חדר הקלינאית ומקבלים הדרכה תוך כדי המפגש הטיפולי. מטרת הקלינאית לחזק את הקשר הזוגי בין הילד וכל אחד מההורים ולצייד את ההורים בידע הנדרש להם ובכלים שיאפשרו להם לתקשר עם הילד למרות הקשיים האובייקטיביים שלו.

הגישה ההתפתחותית-טבעית NDI לטיפול בהפרעות בתקשורת, שפה ודיבור מדגישה את חשיבות התקשורת ההדדית כמטרה עיקרית בהתערבות. תוכניות הטיפול מבוססות על התפיסה שתהליך ההתערבות חייב להתרחש בתוך הקשרים טבעיים, משמעותיים, ומהנים עבור הילד. בתוכניות אלו מושם דגש על בחירת המטרות לטיפול על פי הסדר המוכר ממהלך ההתפתחות התקינה של העברית כשפת אם. תכנון ההתערבות מחייב לפיכך ידע מעמיק על תחומי התפתחות שונים של הילד: התחום הקוגניטיבי, הרגשי-חברתי, והלשוני.