תוכנית טיפול אישית המבוססת על ההערכה מפורטת הנערכת בכניסה לטיפול נבנית עבור כל ילד וכל משפחה. המטרות להתערבות נבחרות בקפידה בזיקה לידוע על שלבים בהתפתחות תקינה של תקשורת, שפה ודיבור.

לאורך כל תקופת הטיפול מטרות ההתערבות משתנות בזיקה להישגי הילד בתוכנית ולהתקדמות שהוא מראה בכל נקודת זמן.

מטרות הטיפול דינמיות וקלינאית התקשורת בוחנת את התאמתן לילד בכל מפגש ולאורך כל תקופה של טיפול. אחת לשלושה חודשים נערכת פגישת הורים בה ניתןדווח על התקדמות הילד והסבר על המטרות הנוכחיות בטיפול.