תהליך הבנייה של הפעילויות המשותפות עם הילד הנו לעיתים תהליך ארוך שדורש מקלינאית התקשורת ידע רב ויכולת יצירתית. במהלך כל תקופת הטיפול יש להמשיך ולהרחיב את הפעילויות המשותפות עם הילד, להוסיף להן מרכיבים, לגוון אותן ולהעמיק כל אחת מהן. זאת על מנת לאפשר לילד חשיפה למגוון רחב של תכנים ומבנים שפתיים.

התקדמות הילד בטיפול וההיכרות העמוקה של קלינאית התקשורת עם ההעדפות, הבחירות, החרדות וההסתייגויות של הילד, מביאה לשכלול הדרגתי של מטרות ההתערבות ולשילוב של מיומנויות חדשות כל פעם.

היות והגישה ההתפתחותית טבעית אינה נוקשה ואינה מבוססת על "מרשמים" קבועים מראש, היא מאפשרת שימוש בכל חומר וכל גירוי לשם הצגת מטרות ומיומנויות חדשות.