הצורך להתאים את אופי הפעילות לרצונותיו ולרגשותיו של הילד דורשת מקלינאית התקשורת לגלות גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות. זאת, מבלי לוותר על מטרות ההתערבות המשתנות על פי קצב התקדמותו של הילד. על פי עיקרון טיפולי זה לא ניתן לתכנן מראש באופן מדויק את כל הפעילויות שתתרחשנה בטיפול מסוים.

על קלינאית התקשורת להיות בעלת ידע רב, עליה לגלות גמישות ויצירתיות בבחירת הפעילויות בטיפול, בהתאמה למטרות המתוכננות של ההתערבות בתחומי התקשורת, השפה והדיבור.

ככל שהפעילות בחדר תהיה זורמת יותר ומושפעת מיוזמות של הילד, כך יהיה קל יותר להעביר את היכולות שנבנו במהלך הטיפול לסביבה הביתית ולחיי היומיום.