עקרון 3- חשיפה מכוונת וממוקדת

חשיפה להתנהגויות שהינן מעט מעל סף הביצוע של הילד. החשיפה למרכיבי התקשורת השפה והדיבור אותן הילד צריך ללמוד מתבצעת באופן מכוון וממוקד כאשר הילד קשוב לקלינאית התקשורת בתנאים אידיאליים לתרגול.

קרא עוד