גישת טיפול התפתחותית-טבעית

המודל ההתפתחותי-טבעי NDI פותח על ידי פרופ' דרומי עם עמיתים במהלך כעשרים שנה. מודל זה מבוסס על ההנחה שגם ילדים אשר סובלים מלקויות בתחום תקשורת, שפה ודיבור ייהנו, יפיקו תועלת, ויצליחו לפתח כישורי תקשורת, שפה ודיבור אם ישתתפו לאורך כל שעות היום בדיאלוג יעיל עם המבוגרים המשמעותיים בסביבה בה הם גדלים.

קרא עוד  

עקרון 1- בחירת המטרות לטיפול

בחירת המטרות לטיפול נעשית באופן יחידני לכל ילד

קרא עוד  

עקרון 3- חשיפה מכוונת וממוקדת

חשיפה להתנהגויות שהינן מעט מעל סף הביצוע של הילד. החשיפה למרכיבי התקשורת השפה והדיבור אותן הילד צריך ללמוד מתבצעת באופן מכוון וממוקד כאשר הילד קשוב לקלינאית התקשורת בתנאים אידיאליים לתרגול.

קרא עוד